Coronabeleid – informatie via website

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, neemt ook Dekker Rouwvervoer extra maatregelen. De gezondheid van nabestaanden, belangstellenden en onze medewerkers willen wij zoveel mogelijk beschermen. Daarom is onze dienstverlening op een aantal punten aangepast.

Wij volgen daarbij zo veel mogelijk de richtlijnen van de Rijksoverheid, het RIVM, de veiligheidsregio’s en brancheorganisaties.
Binnen die richtlijnen zullen wij zo veel mogelijk rekening houden met de wensen van onze opdrachtgevers. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Hieronder vindt u de aanpassingen:

 • De verzorging van een overledene zal worden gedaan zonder aanwezigheid van familie of nabestaanden. Een thuisopbaring is nog wel mogelijk, maar de verzorging wordt thuis gedaan zonder aanwezigheid van nabestaanden of familie. Mocht de thuissituatie zo zijn dat de minimale 1,5 meter afstand niet mogelijk is, dan zal de verzorging plaatsvinden op een uitvaartcentrum of de verzorgingsruimte in Heerhugowaard aan de Laanderweg.
 • Tijdens een overbrenging dient er ten allen tijden minimaal 1,5 meter afstand tussen de nabestaanden en de medewerkers van Dekker Rouwvervoer te zijn.
 • Het plaatsen van de overledene op een brancard of het in een kist leggen van de overledene geschiedt zonder aanwezigheid van nabestaanden.
 • Bij het in- en uitdragen van de uitvaartkist zullen onze chauffeurs zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand houden.
 • De preventieve dagelijkse controles van de overleden zullen worden gedaan bij een thuisopbaring. Ook hier dient er ten allen tijden minimaal 1,5 meter afstand tussen de nabestaanden en de medewerkers van Dekker Rouwvervoer te zijn.
 • De chauffeurs zullen niet meer rechtstreeks bloemen aannemen van nabestaanden. De bloemen dienen te worden neergelegd op een plek bij de rouwauto. De chauffeur pakt vervolgens de bloemen en legt deze in de rouwauto.
 • Bij een uitvaart mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn in een ruimte, mits de afstand van 1,5 meter gegarandeerd kan worden. Onze medewerkers worden niet meegerekend bij de aantallen.
 • Registratie van gasten: In verband met het bron- en contactonderzoek door de GGD, worden in onze uitvaartcentra de aanwezigen verzocht om bij binnenkomst, een registratieformulier in te vullen. Deze gegevens zullen wij, conform de richtlijnen, zorgvuldig 14 dagen bewaren en daarna worden de gegevens vernietigd.
 • Mondkapjes/mondmasker advies: We volgen de aanwijzingen van de Rijksoverheid en de veiligheidsregio’s. Alle aanwezigen wordt dringend verzocht een mondmasker te dragen in publieke binnenruimtes. Nabestaanden en belangstellenden vragen we bij binnenkomst, vertrek en bij verplaatsing door onze uitvaartcentra een mondkapje te dragen. Als men zit in aula of horeca hoeft dit niet. Onze medewerkers dragen zo veel mogelijk ook een mondmasker. Wij verzoeken u nabestaanden en belangstellenden hierover te informeren en te vragen om een eigen mondmasker mee te nemen.
 • Van het afscheid/de plechtigheid kan een opname worden gemaakt, als dit in de locatie mogelijk is. Ook kan het afscheid via een livestream worden gevolgd, ook hier geldt: Als dit in de locatie mogelijk is. Hiervoor kunt u contact opnemen met ons kantoor.
 • Er mogen consumpties worden verstrekt. Wij verzoeken u om de richtlijnen op te volgen in de betreffende afscheidslocatie over hoe het verstrekken van consumpties is geregeld. Wij hebben het dringende verzoek of u aan de families/nabestaanden kenbaar zou willen maken, dat het rondlopen in de uitvaartcentra zoveel als mogelijk beperkt dient te blijven.
 • Condoleances houden in de uitvaartcentra is mogelijk. Informeert u bij ons naar de mogelijkheden per uitvaartcentrum. Bij al onze uitvaartcentra zijn desinfectie-zuilen met alcohol dispensers aanwezig en er wordt advies gegeven voor de wijze van condoleren. Ook de looproute wordt aangegeven, zodat de 1,5 afstand gegarandeerd kan blijven.
 • Wij adviseren om online condoleanceregisters bij families/nabestaanden in het regelgesprek aan te bieden. Het is onduidelijk of het fysiek schrijven in een condoleanceboek een bron van besmetting kan zijn. Daarom zullen er niet automatisch boeken worden neergelegd, maar alleen in overleg met onze opdrachtgevers. In onze uitvaartcentra en bij condoleances op andere locaties zullen wij desgewenst voorzieningen treffen om het inschrijven in een condoleanceboek zo veilig mogelijk te laten verlopen met genoeg afstand en ‘schone’ pennen.
 • In een rouwauto kan geen bijrijder meerijden, geen familie en geen uitvaartverzorger. Onze medewerkers zullen ook in aparte auto’s rijden en niet met 2 personen in 1 rouwauto.
 • Volgauto’s: In de volgauto is het niet mogelijk om als passagier naast de chauffeur te zitten. In onze 7-persoons volgauto mogen maximaal 6 personen meerijden, mits deze uit één gezin komen. Wij hebben onze volgauto’s voorzien van een plastic scherm tussen de chauffeur en nabestaanden. Dit scherm voldoet aan de hiervoor gestelde veiligheidsnormen. Het dragen van een mondmasker is dan ook niet verplicht voor de nabestaanden in de volgauto. Bij het in- en uitstappen zal zoveel mogelijk 1,5 meter afstand worden gehouden. De chauffeur opent de portieren en doet een stap naar achteren zodat de nabestaanden kunnen instappen. Onze 4-persoons volgauto wordt op dit moment niet meer ingezet. Door alle voorzorgsmaatregelen kan onze dienstverlening en het bezorgen van kisten vertraging oplopen. We zullen dat tot een minimum beperken en u steeds op de hoogte houden. In voorkomende gevallen vragen wij u om begrip.

We dienen zorgvuldig met nabestaanden en onze medewerkers om te gaan. Alleen daardoor kunnen wij continuïteit van onze dienstverlening aan u voortzetten. Ook willen we u vragen om bovenstaande aanpassingen te bespreken met uw opdrachtgever. Vraag a.u.b. aan nabestaanden om gepaste afstand te houden van onze medewerkers. 

Algemene informatie

 • Voor het verzorgen van een overledene die is gestorven ten gevolge van het coronavirus volgen wij het protocol van het RIVM. Wij verzoeken u bij melding van overlijden aan te geven wanneer iemand is overleden aan het coronavirus.
 • Ook bij verdenking van besmetting met het coronavirus, dient u dit aan ons aan te geven.
 • Wij volgen de berichtgeving van het RIVM elke dag. Aanpassingen op bovenstaande worden via deze website doorgegeven.

Indien u nog vragen heeft kunt u 24/7 contact met ons opnemen:

info@dekkerrouwvervoeramsterdam.nl
Tel.nr.: 020-8003561

Laatste aanpassing: 9 november 2020

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top