Informatie over aanpassing dienstverlening Dekker Rouwvervoer vanwege het Coronavirus

De overheid heeft op 16 maart jl. maatregelen getroffen om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan en op 23 maart jl. zijn deze verder aangescherpt.

Op 25 mei jl. zijn een aantal maatregelen versoepeld ten aanzien van condoleances en horeca.

Om de gezondheid van nabestaanden, belangstellenden en onze medewerkers zoveel mogelijk te beschermen passen we daarom ook op een aantal punten onze dienstverlening aan, tot nadere berichtgeving. Hieronder vindt u de informatie over de aanpassingen van de dienstverlening. Wij volgen hierin de richtlijnen van het RIVM.

 • De verzorging van een overledene zal worden gedaan zonder aanwezigheid van familie of nabestaanden. Een thuisopbaring is nog wel mogelijk, maar de verzorging wordt thuis gedaan zonder aanwezigheid van nabestaanden of familie. Mocht de thuissituatie zo zijn dat de minimale 1,5 meter afstand niet mogelijk is, dan zal de verzorging plaatsvinden op een uitvaartcentrum of in de verzorgingsruimte in Heerhugowaard.
 • Tijdens een overbrenging dient er ten allen tijden minimaal 1,5 meter afstand tussen de nabestaanden en de medewerkers van Dekker Rouwvervoer te zijn.
 • Het plaatsen van de overledene op een brancard of het in een kist leggen van de overledene geschiedt zonder aanwezigheid van nabestaanden.
 • De preventieve dagelijkse controles van de overleden zullen vanaf 1 juni a.s. weer worden gedaan bij een thuisopbaring. Ook hier dient er ten allen tijden minimaal 1,5 meter afstand tussen de nabestaanden en de medewerkers van Dekker Rouwvervoer te zijn.
 • Bij een uitvaart mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn. De verwachting is dat het maximumaantal aanwezigen bij een uitvaart per 1 juli a.s. verhoogd wordt naar 100 personen (exclusief medewerkers);
 • Van het afscheid/de plechtigheid kan een opname worden gemaakt. Ook kan het afscheid via een live stream worden gevolgd, als dit op de locatie mogelijk is. Hiervoor kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Op de uitvaartcentra in Schagen, Sint Pancras, Den Helder en Nieuwe Niedorp mogen maximaal 15-20 personen aanwezig zijn vanwege het in acht nemen van de 1,5 meter afstand.

Op de uitvaartcentra in Hoorn en Zuid-Scharwoude mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn, zoals ook hierboven genoemd.

 • Vanaf 1 juni a.s. zullen weer consumpties worden verstrekt.
 • Er zullen condoleanceboeken worden neergelegd. De mogelijkheid voor online condoleren blijft uiteraard van kracht. Verzoek aan een ieder om een ”eigen” pen mee te nemen voor het inschrijven in het condoleanceboek.
 • Condoleances houden op de uitvaartcentra is vanaf 1 juni a.s. weer mogelijk. Maximaal aantal personen is 30 exclusief medewerkers. Hierbij blijft het belangrijk om de 1,5 meter afstand in acht te houden.

Bij een condoleance in de uitvaartcentra in Schagen, Sint Pancras, Den Helder en Nieuwe Niedorp mogen maximaal 15-20 personen aanwezig zijn. Dan kan de verplichte afstand van 1,5 meter worden gegarandeerd.

In de uitvaartcentra in Hoorn en Zuid-Scharwoude is meer ruimte, daarom mogen daar maximaal 30 personen aanwezig zijn, zoals ook hierboven genoemd.

Bij al onze uitvaartcentra zijn vanaf 1 juni bij de ingang desinfectie zuilen met alcohol dispensers aanwezig.  

 • Volgauto’s: Er zullen uitsluitend nog volgauto’s worden ingezet met 6 deuren; deze bieden maximaal plaats aan 4 passagiers – 3 personen op de achterbank, en 1 rechts op de midden bank. Andere indelingen zijn niet mogelijk.
 • Op ons kantoor aan de Laanderweg mogen alleen diegenen komen die er dienen te zijn voor administratiewerkzaamheden en/of overleg. Ook hier dient iedereen minimaal 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

Het zou kunnen voorkomen door alle voorzorgsmaatregelen dat de bezorgtijd voor kisten, vervoer en overige dienstverlening iets langer kan duren dan u van ons gewend bent. We vragen om uw begrip hiervoor en ook voor bovengenoemde maatregelen.

We dienen zorgvuldig met nabestaanden en onze medewerkers om te gaan. Alleen daardoor kunnen wij continuïteit van onze dienstverlening aan u voortzetten. Ook willen we u vragen om bovenstaande aanpassingen te bespreken met uw opdrachtgever. Vraag a.u.b. aan nabestaanden om gepaste afstand te houden van onze medewerkers.

Algemene informatie

 • Voor het verzorgen van een overledene die is gestorven ten gevolge van het coronavirus volgen wij het protocol van het RIVM. Wij verzoeken u bij melding van overlijden aan te geven wanneer iemand is overleden aan het coronavirus.
 • Ook bij verdenking van, dient u dit aan ons aan te geven.
 • Wij volgen de berichtgeving van het RIVM elke dag. Aanpassingen op bovenstaande worden via deze website doorgegeven.

Indien u nog vragen heeft kunt u 24/7 contact met ons opnemen:

info@dekkerrouwvervoer.nl
www.dekkerrouwvervoer.nl

Tel.nr.: 0226-421214

1 juni 2020

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top